Vragen Thuiswerken

Wanneer komt iemand in aanmerking voor deelname aan Thuiswerken?

Wanneer je in een van de deelnemende woonwijken woont, dan kun je deelnemen aan het SLIMspitsen project Thuiswerken. Op basis van de route die je aflegt, wordt bepaald of je kunt sparen voor wijkpunten en/of voor persoonlijke credits.
Hoe kan ik dat checken? Download TimesUpp, ga naar “Ik doe mee” en vul je kenteken in. Vervolgens zul je in de app zien of je in aanmerking komt voor deelname en voor welke beloning je mee kunt doen.

Hoe wordt het thuiswerken geregistreerd?

Als je TimesUpp hebt gedownload, dan wordt door de app bijgehouden welke route je aflegt. Op het moment dat je thuis aan het werken bent, zal de app dus registeren dat je niet naar je werk gereisd bent en zo wordt dit geregistreerd als een thuiswerkdag.

Wat is het gebied dat ik tijdens de avondspits moet mijden?

Dit is het mijdingsgebied waar de komende periode vanwege werkzaamheden extra hinder kan worden verwacht. Door thuis te werken, kun je helpen om de files te verminderen. Het mijdingsgebied is:

Hoe kan ik punten verdienen? En hoeveel?

Per keer thuiswerken verdien je 100 credits en/of 100 wijkpunten, dit wordt bepaald aan de hand van de route die je aflegt. 1.000 credits kun je verzilveren voor €10,- welke je kunt besteden bij fonQ.nl en Fietswinkel.nl, ook kun je je OV-kaart ermee opladen of een goed doel steunen. De wijkpunten die je spaart worden wekelijks opgeteld bij het totaal van jouw wijk, dit overzicht vind je hier.

Waar kan ik mijn credits verzilveren?

De gespaarde credits kunnen verzilverd worden via de “Shop” pagina in de SLIMspitsen portaal van TimesUpp. De shop is te vinden op de volgende manier:
1. Klik onderaan in de balk op “SLIMspitsen” om de overzichtspagina te openen.
2. Klik op de horizontale streepjes rechtsboven in het scherm.
3. Klik op “Shop”.

Wat kan ik doen als een thuiswerkdag niet goed geregistreerd is?

1. Ga in de TimesUpp app naar het overzicht van je ritten door in het beginscherm onderin de balk op het icoontje van SLIMspitsen te klikken.
2. Klik op het icoontje van de dag dat het thuiswerken niet correct geregistreerd is.
3. Ga daarna naar “Rapporteer probleem”. Geef aan wat het probleem is en bij een verkeerde manier van reizen wat het had moeten zijn.

Door wie wordt SLIMspitsen uitgevoerd?

SLIMspitsen is een initiatief van gemeente Nijmegen, SLIMopweg en Nijmegen Goed op Weg. SLIMopweg is een samenwerkingsverband tussen provincie Gelderland en de gemeenten Nijmegen en Arnhem. Nijmegen werkt doorlopend aan de bereikbaarheid van de stad. Zodat jij en de andere honderdduizenden reizigers soepel naar, om en door Nijmegen kunnen. Het doel is minder vertraging in de spits.

Gemeente Nijmegen
Gemeente Nijmegen is een aantrekkelijke, groeiende stad. Kijkend naar de ruimte, leefbaarheid en gezondheid van Nijmegenaren staat de stad de komende jaren voor grote uitdagingen en keuzes, zeker als het om verkeer gaat. In de stad is er geen plek voor nog meer auto’s. Nijmegen zet stevig in op andere vervoersmiddelen, bestaand en nieuw. Tegelijk werkt de gemeente aan de verbetering van de bestaande infrastructuur, zoals de renovatie van de Waalbrug en de daarmee gekoppelde wegen. Met als doel dat de stad ook in de toekomst goed bereikbaar blijft. Ga in de TimesUpp app naar het overzicht van je ritten door in het beginscherm onderin de balk op het icoontje van SLIMspitsen te klikken.

SLIMopweg
SLIMopweg is een samenwerkingsverband tussen provincie Gelderland en de gemeenten Nijmegen en Arnhem. Het is een onderdeel van het programma Beter Benutten Vervolg van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Samen met bedrijven en inwoners komen we tot slimme oplossingen om de bereikbaarheid in en om Arnhem en Nijmegen te verbeteren. Het doel is minder vertraging in de spits. Zie voor meer informatie op de website www.slimopweg.info

Nijmegen Goed Op Weg
Nijmegen Goed Op Weg is een overkoepelende campagne van de gemeente Nijmegen, die het verband toont tussen de diverse mobiliteitsprojecten en wegwerkzaamheden. Doel is inzicht en begrip bij de weggebruikers voor de werkzaamheden en een voedingsbodem voor de dialog over de bereikbaarheid. De gemeente Nijmegen werkt doorlopend aan de bereikbaarheid van de stad. Zodat de inwoners en de andere honderdduizenden reizigers soepel naar, om en door Nijmegen kunnen. Op zo’n manier dat het in onze alsmaar groeiende stad ook nog fijn wonen, werken en spelen blijft. Daarbij kijken ze naar het geheel, want een aanpassing op de ene plek werkt al gauw door op een andere. Zo blijft Nijmegen goed op weg. Lees meer over Nijmegen Goed Op Weg op de website www.nijmegen.nl

Is dit project aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Nee, Met ingang van 6 november 2017 hoeven organisaties in de praktijk geen melding meer te doen als zij persoonsgegevens verwerken. Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing geworden. Met de AVG vervalt de meldplicht.
SLIMspitsen houdt zich strikt aan de AVG.