Actievoorwaarden ‘’Hoe SLIM spits jij vandaag?’’ #SLIMspitsen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de online actie van de website nijmegen.slimspitsen.nl/winactie van SLIMspitsen, hierna te noemen ‘actie’ of ‘acties’.
Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer of deelnemers uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van deze actievoorwaarden en daarmee in te stemmen. Betwisting van de actievoorwaarden zal niet in overweging worden genomen. De actievoorwaarden worden gepubliceerd op de actiepagina van nijmegen.slimspitsen.nl/winactie. De actie is in opdracht van Gemeente Nijmegen georganiseerd (statutair gevestigd en kantoor houdend te 5611 PP Nijmegen, Korte Nieuwstraat 6, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09220932) en belegd bij Buro Benk BV (statutair gevestigd en kantoor houdend te 3511 AB Utrecht, Oudegracht 27, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30188859).

Artikel 1 Algemeen
1. Op deze actie- en deelnemersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden berecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Utrecht in Nederland dan wel een door de organisatie aan te wijzen rechter.
2. Gemeente Nijmegen heeft te allen tijde en zonder opgaaf van reden en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) het recht deze actie te (laten) beëindigen en/of (prijzen en/of actievoorwaarden) te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website nijmegen.slimspitsen.nl/winactie worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde zaken niet zijn voorzien, zal Gemeente Nijmegen, over deze gevallen beslissen.
3. Deelname aan deze actie is uitsluitend toegestaan aan personen die tijdens de actieperiode woonachtig zijn in Nederland en dus een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben.
4. Alleen deelnemers met een leeftijd van 18 jaar of ouder kunnen aan deze actie deelnemen. Dit kan middels identificatie worden geverifieerd.
5. Medewerkers van Gemeente Nijmegen en iedereen die direct of indirect bij de organisatie van de actie betrokken is, alsmede hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname.
Artikel 2 Gegevens

1. Deelnemers aan de actie zijn verplicht gevraagde persoonlijke gegevens correct, up-to-date en volledig in te voeren.
2. Deelnemers die onjuiste gegevens opgeven komen niet in aanmerking voor toekenning van de prijs en kunnen door de organisatie worden uitgesloten van deelname.
3. De persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres) dienen puur ter verificatie van en communicatie met de winnaars en zullen niet zonder toestemming voor commerciële doeleinden worden ingezet.

Artikel 3 Actie: Deel jouw SLIMspits-moment en maak kans op een fantastische luchtballonvaart óf een van de andere mooie prijzen! #slimspitsen

1. Deelname:
– Gemeente Nijmegen wil met deze winactie de bekendheid vergroten rondom het SLIMspitsen-project. Je kunt deelnemen wanneer je gebruik maakt van de hashtag (#slimspitsen), een foto uploadt, antwoord geeft op de vraag ‘’Hoe SLIM spits jij vandaag?’’ en je Facebookbericht en/of Instagramprofiel en/of Tweet openbaar staat.
– Alleen inzendingen met volledig en juist ingevulde gegevens maken kans op het winnen van een van de prijzen. Deelname is mogelijk tot en met 22 maart 2020 23:59 uur.

2. Hoe en wanneer kan je meedoen?
– De actie loopt van 3 februari 2020 t/m 22 maart 2020.
– Iedereen die gebruik maakt van #slimspitsen op Facebook, Instagram en/of Twitter, een foto uploadt, antwoord geeft op de vraag ‘’Hoe SLIM spits jij vandaag?’’ en dit openbaar op zijn eigen Facebookaccount en/of Instagramprofiel en/of Twitter plaatst, gaat akkoord met de actievoorwaarden en maakt kans op een cadeaubon t.w.v. €100,- voor een fietsreparatie te besteden bij Stipbike, 2 gratis toegangstickets incl. consumptiebon voor het Nationaal Fietsmuseum Velorama, een luchtballonvaart voor 2 personen te besteden bij belevenissen.nl, een half jaar gratis Urbee e-bike abonnement, een cadeaubon t.w.v. €25,- te besteden bij fonQ.
– Iedere deelnemer mag zo vaak meedoen als hij/zij wilt, maar kan maximaal één prijs winnen.
– Ingestuurde foto’s worden binnen twee werkdagen getoetst op de regels uit deze voorwaarden.

3. Inzendingen en trekking:
– De foto of video moet passen binnen het thema van de actie. Hierbij gaat het om het delen van een persoonlijk SLIMspitsen-moment ofwel het delen van een moment waarin hij/zij niet met de auto naar zijn/haar werk gaat tijdens de spits.
– De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto of video en, mits van toepassing, houder te zijn van het portretrecht. Gemeente Nijmegen is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto of video. De inzender geeft zowel Gemeente Nijmegen als Buro BENK BV d.m.v. inzenden toestemming om de foto(’s) te gebruiken in commerciële social media-uitingen (bijv. in een compilatie van inzendingen op Facebook, Instagram en/of Twitter).
– Pornografisch-, seksueel-, gewelddadig-, en/of aanstootgevend materiaal wordt gerapporteerd bij Facebook, Instagram en/of Twitter. De jury houdt zich het recht voor beeldmateriaal te weigeren..
– De wedstrijd is niet bedoeld voor het uitdragen van ideeën door activistische- en/of belangengroepen. De jury houdt zich het recht voor beeldmateriaal te weigeren.
– Er is 1 trekking van winnaars. De trekking vindt plaats op 23 maart 2020.
– Er zijn 23 prijzen beschikbaar.
– Uit alle inzendingen selecteert de vakjury 23 inzendingen die volgens hen het beste een SLIMspitsen-moment hebben verbeeld en verwoord. De winnaars ontvangen één van de 23 prijzen.
– De vakjury bestaat uit medewerkers, verbonden aan het project, van Buro Benk BV, Gemeente Nijmegen en onafhankelijk lid.
– De foto’s en video’s worden mogelijk gepubliceerd binnen het SLIMspitsen project en binnen Gemeente Nijmegen (websites en social media) en in commerciële social media-uitingen (bijv. in een compilatie van inzendingen op Facebook, Instagram en/of Twitter) inclusief naamsvermelding.

Prijzen:
– Er zijn 23 prijzen beschikbaar, welke bestaan uit:
o 4 x Cadeaubon voor een fietsreparatie t.w.v. € 100,- p. st. te besteden bij Stipbike
• De Cadeaubon voor een fietsreparatie t.w.v. € 100,- wordt door de Organisator verstuurd naar de winnaars.
• Bij vragen en/of klachten over het artikel dient contact opgenomen te worden met de klantenservice van Stipbike via https://www.stipbike.nl/.
• Cadeaubon is één jaar geldig.
o 10 x 2 tickets voor het National Fietsmuseum Velorama t.w.v. € 13,- (€6,50 p. st.) inclusief consumptie
• De 2 tickets voor het National Fietsmuseum Velorama inclusief consumptie wordt door de Organisator verstuurd naar de winnaars.
• Bij vragen en/of klachten over het artikel dient contact opgenomen te worden met de klantenservice van National Fietsmuseum Velorama via https://velorama.nl/contact/.
• De tickets zijn onbeperkt geldig.
• De consumptiebon is in te leveren voor koffie, thee en diverse frisdranken.
o 1x luchtballonvaart voor 2 personen t.w.v. €278,- te besteden bij belevenissen.nl
• De luchtballonvaart cadeaubon voor 2 personen t.w.v. €278,- wordt door de Organisator verstuurd naar de winnaars.
• Bij vragen en/of klachten over het artikel dient contact opgenomen te worden met de klantenservice van belevenissen.nl via https://www.belevenissen.nl/contact.
• Cadeaubon is één jaar geldig.
• De ontvanger van de cadeaubon moet zelf een reservering maken o.b.v. beschikbaarheid. Het moet voor de vervaldatum uitgevoerd zijn.
• Binnen de cadeaubon is inbegrepen:
o Ballonvaart van gemiddeld 1 uur;
o Keuze uit 30 opstijglocaties in Nederland;
o Professionele en enthousiaste begeleiding;
o Champagne-ceremonie na de ballonvaart;
o Vervoer terug naar de opstijglocatie;
o Certificaat voor iedere passagier;
o Verzekeringen.
o 3 x een half jaar gratis Urbee e-bike abonnement
• Het gratis Urbee e-bike abonnement wordt door de Organisator verstuurd naar de winnaars.
• Bij vragen en/of klachten over het artikel dient contact opgenomen te worden met de klantenservice van URBEE (EBIKE NETWORK B.V.) via https://urbee.nl/contact/.
o 5 x Cadeaubon t.w.v. €25,- te besteden bij fonQ
• De cadeaubon t.w.v. €25,- te besteden bij fonQ wordt door de Organisator verstuurd naar de winnaars.
• Bij vragen en/of klachten over het artikel dient contact opgenomen te worden met de klantenservice van fonQ via https://www.fonq.nl/klantenservice/.
– Op 23 maart 2020 worden de winnaars van de prijzen op de hoogte gebracht middels de website/actiepagina en een openbare Facebookpost met tag van zijn/haar naam op de openbare Facebookpagina van SLIMspitsen. SLIMspitsen zal onder de inzendingen van de winnaars reageren met een persoonlijk bericht.
– Winnaars van de prijzen dienen zich op verzoek van zowel Gemeente Nijmegen als Buro BENK BV binnen een week na verzoek te legitimeren middels een privé bericht (voornaam, achternaam, adresgegevens en een kopie van het legitimatiebewijs) zodat vastgesteld kan worden dat de deelname ook daadwerkelijk van de winnaar is en voldoet aan alle voorwaarden binnen artikel 1.
– Bij enige vorm van twijfel of bij het niet (tijdig) wettelijk kunnen legitimeren behoudt Gemeente Nijmegen zich het recht voor om zonder opgave van reden en zonder melding vooraf winnaars van verdere deelname uit te sluiten en vervalt het recht met betrekking tot de prijs.
– Mocht de winnaar na één week niets van zich laten horen zal nog eenmaal contact per Facebook, Instagram en/of Twitter worden gezocht. De winnaar krijgt nogmaals de kans om zich binnen een periode van 3 werkdagen te legitimeren. Na afloop van deze periode wordt hij uitgesloten als winnaar van de actie en zal er een nieuwe prijswinnaar worden ingeloot.

– Let op: Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer te zullen deelnemen aan eventuele promotionele activiteiten in het kader van deze actie en de prijsuitreiking daarvan.
– Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
– De prijs is niet inwisselbaar voor geld.
– De prijs kan niet worden geruild of overgedragen worden aan derden.
– Deze actie geldt uitsluitend in de actieperiode van 3 februari 2020 t/m 22 maart 2020.
– De selectie zal binnen 1 werkdag na afloop van de actieperiode plaatsvinden.

Artikel 4 Aansprakelijkheid en persoonsgegevens
1. Aansprakelijkheid
De organisatie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor: a. de verloren gegane uitkomsten; en/of b. de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer; en/of c. storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens.
Gemeente Nijmegen en alle door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade of letsel als gevolg van (deelname aan) deze actie. Specifiek: Gemeente Nijmegen is niet aansprakelijk voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de actie of de inzet van de uitgekeerde prijzen.
Gemeente Nijmegen is niet aansprakelijk voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door derden zoals telecom-operatoren of door netwerk-, computer- hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die foutmeldingen of foutief toekennen van prijzen en levering tot gevolg hebben.
Gemeente Nijmegen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het staken of onderbreken van de actie als gevolg van technische of andere problemen die buiten de invloedssfeer van Gemeente Nijmegen vallen.
Ondanks de grootst mogelijke zorg die de organisatie aan de actie en het beheer van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De organisatie is niet aansprakelijk voor enig (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van de organisatie.
De website van de actie is gecontroleerd op aanwezigheid van bekende computervirussen en is getest op meerdere computersystemen. Een garantie op de afwezigheid van computervirussen kan echter nimmer worden gegeven. De organisatie is niet aansprakelijk voor programmatuur van derden zoals software-drivers en browser-plugins.
Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site nijmegen.slimspitsen.nl/winactie en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. In geen geval kan de deelnemer een klacht indienen tegen de organisator voor de kosten die samengaan met de deelname. Georganiseerde deelnames en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als onredelijk worden beschouwd en zullen vervolgens automatisch uitgesloten worden van de deelnames.
De organisatie van de actie is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van de SLIMspitsen website. Personen die misbruik maken van deze website, zullen op verzoek worden doorgegeven aan de autoriteiten.
2. Persoonsgegevens
De door de deelnemer(s) in verband met deze actie verstrekte persoonsgegevens worden verzameld en opgenomen in een gegevensbestand. Gegevens binnen dit bestand worden een jaar na dato uit onze databank verwijderd.

Artikel 5 Rechten Gemeente Nijmegen
1. Gemeente Nijmegen behoudt zich het recht voor te allen tijde deelname aan de actie op te schorten of te beëindigen indien er op enige wijze in strijd wordt gehandeld met de voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgaaf van reden, naar eigen inzicht zonder dat Gemeente Nijmegen hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
2. Gemeente Nijmegen behoudt zich tevens het recht voor om de actie (en actievoorwaarden) naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen die kunnen worden gewonnen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Artikel 6 Correspondentie
Deze actie is in opdracht van Gemeente Nijmegen belegd bij Buro Benk BV, kantoor houdend te 3511 AB Utrecht, Oudegracht 27. Als je vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot deze actie, neem dan contact met ons op. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op jouw vraag en/of opmerking.
Buro BENK BV
Oudegracht 27
3511 AB, Utrecht
nijmegen@slimspitsen.nl

Artikel 7 Gebruikersvoorwaarden

1. Gegevensbescherming
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze algemene bezoekgegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina’s van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren.

2. Persoonsgegevens
We bewaren en gebruiken uw persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres) alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor voorafgaande toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn altijd weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken geen e-mailadressen aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden.

3. Beveiligde server
Als we bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals financiële informatie, gebruiken we een beveiligde server met een eigen toegangscode. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die we ontvangen op onze site.

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze site gelden de algemene voorwaarden, waaronder dit privacybeleid. Dit beleid wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de tekst ervan.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen via nijmegen@slimspitsen.nl
Voor het laatst herzien op 30-01-2020.